مرور برچسب

پیراهن

راهنمای کامل جهت خرید پیراهن مردانه

تصور کنید در حال خرید پیراهن مردانه هستید و چیزی چشمان شما را می‌گیرد .لباس سفید مورد نیاز شما در قفسه مغازه آویزان شده است. سایز آن متوسط است و 30درصد نیز تخفیف خورده است. عالی است! پس آن را می‌خرید.صبح روز دوشنبه آن را می‌پوشید اما